Østvendsyssel Old Boys, Grand Old Boys & Veteraner 2023

 

Reglerne

Old Boys: Alderskravet er 30 år - dog kan et hold på kampdagen benytte 2 spillere ned til 28 år. Spilletiden er 2 x 35 minutter. Kampe spilles onsdage kl. 19.00 - de sidste turneringsrunder kl. 18.00.

Grand Old Boys: Alderskravet er 40 år - dog kan et hold på kampdagen benytte 3 spillere ned til 38 år. Spilletiden er 2 x 30 minutter. Kampe spilles mandage kl. 19.00 - de sidste turneringsrunder kl. 18.00.

Veteran Old Boys: Alderskravet er 50 år - dog kan et hold på kampdagen benytte 2 spillere ned til 45 år. Spilletiden er 2 x 30 minutter. Kampe spilles onsdage kl. 19.00 - de sidste turneringsrunder kl. 18.00.

Fælles regler: Et hold må benytte 15 spillere, som under kamp frit kan skiftes fra banens midte.

For Old Boys gælder, at spillere under 40 år ikke må have spillet på hold over serie 4 i JBU’s igangværende turnering.

For Grand Old Boys gælder, at spillere under 40 år ikke må have spillet på hold over serie 4 i JBU’s igangværende turnering.

Spillerne skal bære trøjer i klubbens farver. I tilfælde af ens spilledragt, skifter hjemmeholdet farve. Målmandens trøje må ikke kunne forveksles med spillernes eller dommerens tøj.

OBS ny regel!:  Hvis et hold kun kan mønstre 9 eller 10 mand til en kamp, meddeler holdet dette til modstanderen senest 2 timer før kampstart og der spilles 9 mod 9 eller 10 mod 10.  (Svarer til JBU serie 6)

OBS. Hvis et hold kun kan mønstre 8-10 mand kan man aftale med modstanderen at kampen spilles på en 7 mandsbane med de regler der gælder for 7 mands fodbold.

Udebliver et hold i 1.halvdel af en turnering, kan holdet ikke få hjemmebane i 2. halvdel af turneringen. Det udeblevne hold betaler dommerhonoraret for den aflyste kamp. Udsatte kampe i foråret skal være spillet inden efterårets første kamp.

Hvis et hold udebliver eller aflyser en udekamp i 2. halvdel af en turnering og den ikke bliver spillet senere, betaler holdet kr. 200,-. Der udbetales kørepenge til hjemmeholdet kr. 4,- pr. km. Resten af pengene bliver i Østvendsyssel Old Boys pengekasse. Turneringslederen opkræver og sender godtgørelsen til de respektive hold.

Rødt kort giver karantæne i næste kamp - i grove tilfælde, flere spilledages karantæne.

I øvrigt dømmes kampene efter DBU's og JBU's gældende regler.

Dommer er bestilt hos Vendsyssel Fodbolddommerklub, og mail: vendsysseldommer@jbu.dbu.dk

Flytning af kampe sendes til Torben Nielsen JBU/DBU Aalborg dommerklub aalborgdommer@dbujylland.dk Mobil: 29 33 79 80 Træffetider: Dagligt   kl. 09.00 til 16.00 - Fredag   09.00 til 14.30.

 

Alle sæsonens kampe skal være afviklet på sidste spilledag.

Ved pointlighed mellem to eller flere hold, placeres holdet - med flest indbyrdes points - øverst. Hvis der stadig er lighed, er målforskellen afgørende.

Old Boys deltager i 1 pulje med 12/13 hold. Der spilles 1 runder hvorefter der deles i 2 puljer a 6/7 hold som mødes 1 gang, i alt 16 og 18 kampe.

Grand Old Boys deltager i 1 pulje med 12/13 hold. Der spilles 1 runder hvorefter der deles i 2 puljer a 6/7 hold som mødes 1 gang, i alt 16 og 18 kampe.

EVT. protester skal være turneringslederen i hænde senest 1 uge efter kampen er spillet - OB og Veteran senest tirsdag - Grand Old Boys senest søndag.

Klubber idømmes bøder på kr. 200 i tilfælde af:- at alderskravene ikke er opfyldt. - at spillere er ulovlig brugt efter ovenstående regler. - at afbud sker senere end 24 timer før en kamp skal spilles.

Der er nedsat et udvalg, der tager sig af protester og andre tvister: Henrik Hansen, Hørby og turneringsleder Jens Sørensen, Bangsbo.

Holdgebyret indbetales til: Jens Sørensen, Grønlandsvej 5, 9900 Frederikshavn. I år 2021 er holdgebyret fastsat til kr. 300,-.

Begge klubber meddeler Jens Sørensen kampens resultat inden kl. 21.00 på kampaftenen på sms på    26 51 64 25.

Udsættes eller aflyses en kamp - oplyses dette. Glemmer klubben at sende en sms med resultatet på     26 51 64 25  koster det en bøde på kr. 50 pr. gang.

 

                                                                               På udvalgets vegne

                                                                                                             Jens Sørensen

Til top